KÖPVILLKOR

Hos oss är det enkelt och tryggt att handla på nätet.

Campidoglio International ABs (”seniortoo.se/se ” ”vi”, “vår”, ”oss” ”webplats”,”vår webplats” , ”website”)webplatser och relaterade tjänster har gjorts tillgängliga för dig under följande villkor om användning och service, samt andra regler publicerade på våra websiter ( kollektivt Terms of Use & Service – “TUS” ). Du bör läsa våra TUS noggrant innan du beställer från oss. Vi rekommenderar dig att behålla en kopia av våra TUS för framtida referenser.

Denna text är översatt från engelska. Om tvivel avseende tolkning av dessa köpvillkor eller andra texter på vår webbplats skulle uppstå – är den engelska texten att betrakta som original och korrekt lydande.

Vi vill speciellt göra dig uppmärksam på vår policy relaterat till köpvillkor och vår “Privacy Policy”. Om du är under 16 år gammal måste du låta en förälder eller målsman få kännedom om SeniorToo.se’s “Privacy Policy” innan du registrerar dig för användande av denna webbplats eller någon av tjänsterna som denna webbplats erbjuder. Vi reserverar oss även till att endast acceptera beställningar från de som är minst 18 år gamla.

Vi kan ändra våra TUS när som helst. Vänligen läs dem nu och kontrollera dem igen ofta. Om du inte samtycker till ändringar i TUS måste du omedelbart upphöra att använda denna Webbplats. Ändringar som skett efter att du lagt en order påverkar inte den specifika ordern – såvida lagen inte kräver att vi gör en ändring retroaktivt.

Vi besvarar alla frågor inom två arbetsdagar om de ställs via e-post eller telefon till oss.

Din registrering

För att använda innehållet på denna webbplats och dess tjänster kan du komma att vilja registrera dig hos oss. När du registrerar dig måste du tillhandahålla oss information om dig själv som är sanningsenlig, korrekt och komplett i alla hänseenden. Om någon av den information som du tillhandahållit oss ändras ber vi dig att ge oss kännedom om det omedelbart på följande e-post adress: customercare@seniortoo.se . Du bör även studera vår ”Privacy Policy”. Vi kan ändra våra krav för registrering i framtiden.

Berättigande till köp

För att göra inköp via hemsidan, kan du eller kommer du att uppmanas att registrera sig och lämna dina personuppgifter. Som kund måste du uppge ditt riktiga namn, telefonnummer, e-postadress och andra efterfrågade uppgifter som måste anges vid köpet. Dessutom, när du beställer varor, kommer du att behöva uppge betalningsinformation och du garanterar att de betalningsuppgifter som du lämnar vid din beställning är både giltiga och korrekta. Du bekräftar också att du är den person som avses i all information gällande betalning till oss.

Webbplatsen är endast tillgänglig för privatpersoner och andra som uppfyller seniortoo.se berättigande till köp, som har beviljats ett giltigt kreditkort från en bank godtagbar för seniortoo.se, vars ansökningar är acceptabla för seniortoo.se och som har godkänt seniortoo.se att behandla en avgift eller avgifter på sina kreditkort till ett belopp av den totala köpeskillingen för de varor som de köpt. seniortoo.se förbehåller sig rätten att begränsa multipla inköp av ett objekt som sänds till en enskild kund eller postadress. Webbplatsen är också tillgänglig för enskilda personer och andra som har rätt att använda någon annan form av betalning som finns representerad på webbplatsen, samt som har godkänt seniortoo.se att behandla en avgift eller avgifter till ett belopp av den totala köpeskillingen för de varor som de köper.

Genom att du erbjuder dig att köpa varor av oss, godkänner du uttryckligen oss att utföra kreditkontroller för kreditkort och liknande kontroller för andra betalningsformer och om seniortoo.se anser det nödvändigt, att lämna eller få information (inklusive all uppdaterad information) om dig till eller från tredje man från tid till annan, inklusive men inte begränsat till ditt kreditkortsnummer eller kreditrapporter (inklusive kreditupplysningar för din make / maka om ni bor i ett gemensamt hem/egendom, har gemensamt utfärdat kreditkort), för att verifiera din identitet, för att validera ditt kreditkort, att få ett initialt godkännande av ditt/ert kreditkort och för att tillåta individuella köp- och betalningstransaktioner. Du godkänner uttryckligen samma typ av kontroller och informationsgivande till tredje part som beskrivs ovan samt till annan part som har annan betalningsform vilken erbjuds på webbplatsen.

Vidare accepterar du att vi kan använda dina personuppgifter och annan information som du tillhandahållit oss för att utföra bedrägerikontroller. Personlig information som du tillhandahåller kan lämnas ut till tredje part/företag som utför kreditkontroller, referenser samt dessamma som arbetar med bedrägeribekämpning De kan även komma att behålla information hänförlig till detta förfarande.

Vänligen se även vår “Privacy Policy” för vidare information om hur vi använder de data du lämnar till oss.

Din beställning

Alla beställningar är föremål för godkännande och tillgänglighet.

Vi rekommenderar att du skriver ut din transaktionsinformation samt våra Köpvillkor. Förvara dem på en lättillgänglig plats.

seniortoo.se erbjuder produkter till försäljning som finns i lager och som finns för leverans från vår distributionscentral. Ibland kan vi vänta på leveranser från våra leverantörer varvid du ibland kan ges möjligheten att göra en förskottsbetalning. Detta garanterar då att din vara prioriteras för leverans när vi åter fått varan levererad till vårt lager. seniortoo.se tar bara förskottsbetalning för varor som redan har planerats för leverans från en leverantör till oss. Dina rättigheter när det gäller förskottsbetalning är desamma som för alla andra inköp på webbplatsen. Alternativt kan du välja att registrera din e-postadress för att erhålla information om framtida tillgänglighet av en viss vara.

Produkter som kommer in i lager kan vara allokerade för att tillmötesgå förskottsbetalningar och kunder som gjort förskottsbetalningar kommer att prioriteras framför kunder som står på väntelista eller kunder som beställer för omedelbar leverans. Vänligen notera att vi kanske ej kan leverera valda förskottsbetalda order på grund av produktions- eller kvalitetsproblem som upptäcks vid inleverans av varor till oss. Om så sker kommer vi att meddela dig via e-post och återbetala förskottsbetalningar till ditt kreditkort inom 30 dagar från det att vi meddelat dig.

Om du har registrerat din e-postadress för att få information om att en specifik produkt på vår webplats har kommit in i lager – kommer vi att försöka meddela dig via e-post inom 48 timmar från det att produkten blivit tillgänglig på vår webbplats. Vänligen observera att vid den tidpunkten kan produkter som har stark efterfrågan redan vara slutsålda.

Vänligen notera att produkter i din “Varukorg” inte är reserverade, och kan bli köpta av andra kunder innan du slutfört ditt köp.

Prissättning

De priser som visas på webbplatsen är i Euro, GBP, SEK och andra valutor samt är inklusive moms såvida du inte valt ett land/språk/jurisdiktion där moms inte utgår. Det framgår i sådant fall tydligt på webbplatsen.

Alla priser och erbjudanden som visas på webbplatsen vid ordertillfället och som accepteras kommer att utföras i den valda valutan utom I fall av Force Majeure.

Varans pris sätts i Euro och priser I andra valutor är beräknade med hjälp av dagliga växelkurser. Dessa priser kan ändras om den aktuella växelkursen ändras innan din order blivit accepterad eller om vi erbjudit dig kampanjvaror som följaktligen fluktuerar i pris med hänsyn till växelkursen från publicering av erbjudandet till dess att din order blir accepterad.

Kunder som genomför köp från ett land som servas som DDP (Delivery Duty Paid) kommer att ådra sig relevanta kostnader för importtull och skatt/moms. Dessa kostnader är inkluderade i det slutgiltiga priset som du betalar till oss. Kunder som köper från ett land som servas som DDU (Delivery Duty Unpaid) kommer att betala endast för varorna samt frakt. Importtull och skatt/moms kommer att faktureras dig direkt från postoperatören eller kurirföretaget som valts av oss eller av dig. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokla Tullkontor för att bestämma den exakta kostnaden innan du slutför köpet.

Om du som kund betalar med ett kreditkort som inte är utställt i EUR, SEK eller för köpet vald valuta kommer det slutgiltiga priset att kalkyleras enligt aktuellt växelkurs den dag ditt kreditkortsföretag genomför transaktionen.

Realisationspriser, Nedsatta priser

När en vara har köpts till ett nedsatt pris kommer ingen justering att göras på priset, även om varan nedsätts ytterligare efter att ditt köp genomförts.

Orderaccept

När du har gjort dina val och din order har skickats till oss kommer du att få ett e-post meddelande med orderinformation, betalningsdetaljer, leveransadress etc. Detta e-post meddelande är INTE en accept av din order – endast information om att vi mottagit din beställning.

Såvida du inte avbeställer din order, kommer orderaccept och slutförande av kontraktet mellan dig och seniortoo.se att ske när vi sänder dig meddelande via e-post om att varorna sänts till dig. Kontraktet har därmed slutits i Lausanne, Schweiz. Kontraktets språk är Engelska eller lokalt språk om det gjorts tillgängligt.

Vi rekommenderar att du skriver ut alla data avseende transaktionen och våra Köpvillkor samt att du förvarar dem lättillgängliga.

Vi reserverar oss för att inte accepterade din order i händelse av att till exempel vi inte kan erhålla godkännande för betalning, att varan tagit slut eller inte tillfredsställer våra kvalitetskontroller och dragits tillbaka eller att du inte uppfyller de kriterier som satts upp i vår TUS. Om till exempel varan är slut kommer vi att informera dig om den ändrade leveranstiden.

Vi kan även vägra att genomföra och acceptera en transaction för vilken anledning som helst eller vägra att utföra en tjänst helt genom vår egen diskretion. Vi kan inte hållas ansvariga inför dig eller tredje part av någon anledning, exempelvis genom att vi tar bort någon vara från vår webbplats oavsett om varan har sålts eller flyttats, textändringar, vägran att fullfölja en transaktion eller återtagande av en transaktion efter att den påbörjats.

Betalningar

Betalningar kan göras med kredit-/betalkort som Visa, MasterCard och övriga angivna kort och metoder som exempelvis Klarna Faktura och Klarna Konto. Betalning kommer att debiteras och rensas från din kontoställning när varan/varorna sands till dig. Du intygar att det kredit-/betalkort eller annan betalningsform som används tillhör dig eller att du har specifikt tillstånd från ägaren av kredit-/betalkortet, eller annan betalningsmetod, att nyttja det/den. Alla kredit-/betalningskortsinnehavare eller andra betalningsformer är underkastade valideringskontroller och godkännande av utfärdaren av kortet eller andra tredje part för validering. Om utfärdaren av ditt kort eller annan betalningsform vägrar att godkänna betalning till seniortoo.se, kan vi inte hållas ansvariga för försening eller inställelse av leverans.

Att beställa med SenioToo.com är säkert.

För att säkerställa att din shoppingupplevelse är trygg och säker använder seniortoo.se Secure Socket Layer (SSL) teknologi.

Processen för kryptering förhindrar obehöriga från att se din information som säkert sänds via Internet.

Vi lagrar inte några uppgifter om ditt kreditkortsnummer då du sänds vidare till får leverantör Paypal för att genomföra din betal- / kreditkortsbetalning. Varje gång du gör ett köp måste du ge information på nytt vilket vi tycker är den säkraste metoden för kreditkortsbetalningar.

Dina transaktioner kommer att synas på ditt kontoutdrag/faktura som Paypal, Seniortoo.se, Campidoglio Int. AB”

För betalning med Klarna Faktura finner du information och villkor här: Klarna Faktura

För betalning med Klarna Konto finner du information och villkor här: Klarna Konto

Här finner du Klarnas allmänna kontovillkor: Länk

Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder inom vår makt för att hålla detaljerna gällande din order och betalning säkra. I avsaknad av vårdslöshet från vår sida kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster som du kan lida om en tredje part skaffar sig otillåten åtkomst till uppgifter som du lämnar när du besöker och/eller beställer varor och tjänster från vår webbplats.

Presentkort

Våra digitala och fysiska presentkort säljs enligt följande förutsättningar för köp:

Presentkortens giltighetstid är 12 månader från köpdatum.
Presentkorten kan användas för köp av alla produkter på www.SeniorToo.se .
Presentkort kan ej överlåtas till annan person och kan inte returneras eller lösas in mot kontanter.
Om ditt ordervärde är mindre än värdet på ditt presentkort kommer resterande värde att adderas till ditt personliga konto och kan användas för senare order inom den ursprungliga giltighetstiden för presentkortet. Du kan kontrollera det återstående värdet genom att logga in på ditt personliga konto hos oss.
Om ditt ordervärde överskrider värdet på presentkortet måste du betala det överskridande beloppet med betal- eller kreditkort.
Om du returnerar produkter som har köpts med ett presentkort kommer värdet att adderas till ditt konto och kan användas vid senare köp inom 12 månader från presentkortets köpdatum. Du kan kontrollera det återstående värdet genom att logga in på ditt personliga konto hos oss.
Virtuella presentkort sands med e-post till mottagaren när beställningen har accepterats och betalning bekräftats till oss. En kopia sänds även till den som köpt presentkortet för att bekräfta att presentkortet sänts.
seniortoo.se är inte ansvarigt för leveransen av ett virtuellt presentkort till en inkorrekt eller icke existerande e-postadress, detta ansvar vilar helt på köparen.
seniortoo.se har inget ansvar för ett presentkort som tappats, stulits, blivit förstör eller som använts utan medgivande.
seniortoo.se förbehåller sig rätten att annullera ett presentkort om vi finner att det är nödvändigt.
Rabattkoder och liknande kampanjer kan inte användas för inköp av presentkort
Moms och fraktkostnader är tillämplig på alla produkter som köps med ett presentkort från seniortoo.se.

Leverans och Försäkring

Seniortoo.se försäkrar varje leverans under den tid den är på väg, tills den levererats till den angivna leveransadressen. Vi kräver en signatur vid leverans av paket, varvid ansvar för dina köpta varor övergår till dig. Om du har angett en mottagare som inte är du för leveransändamål (t.ex. som en gåva) accepterar du att leverans genomförts genom att mottagaren eller annan person den adressen signerat för mottagande Ansvaret för varorna övergår då på samma sätt som ovan.

Observera att vårt mål är att sända alla beställningar inom 48 timmar. Uppskattade leveranstider ska användas enbart som en vägledning, och börjar från avsändandet, seniortoo.se ansvarar inte för eventuella förseningar orsakade av exempelvis tullklareringsprocesser eller andra liknande processer som är utom vår kontroll.

seniortoo.se kommer att spara en förteckning över dina transaktioner, information om försändelsen etc. i minst ett år. Vi sparar dock ej kreditkortsdata – dessa data sänds direkt till vår tredjeparts leverantör Paypal

Returer och byten

Annullera din order enligt distanshandelsregler inom EU

Om du befinner dig inom EU/EFTA/EES området omfattas du av de gemensamma distanshandelsregler som EU upprättat enligt direktiv 97/7/EC – Du kan annullera din order förutsatt att du meddelar oss inom 14 dagar från mottagandet av leveransen. Du måste delge oss att du önskar annullera ordern genom att skriva till Seniortoo.se, Campidoglio Int. AB, Åsgatan 55, 741 45 Knivsta. Alternativt kan du sända oss din annullering via e-post till kund@seniortoo.se

För order som annulleras enligt direktiv 97/7/EC utfärdar vi återbetalning inklusive fraktkostnaden du betalt. Du måste returnera oss hela ordern på ett säkert sätt så att det når oss utan skada. Kostnaden för att återsända varorna till oss måste du själv stå för. Kontakta oss alltid innan retur, för att få en korrekt returadress i Sverige.

Alla varor måste vara oanvända och i sitt originalskick när de returneras till oss.

Kontakta oss gärna med dina frågor angående returer och byten! Enklast sänder du e-post till kund@seniortoo.se

Vi rekommenderar att du försäkrar försändelsen som du returnerar till oss då du har ansvar för att godsen når oss I fullgott skick. Du bör även spara bevis som exempelvis kvitto på försändelsen ifall en försändelse kommer bort eller liknande.. Återbetalning kommer ske inom 30 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om annullering av ordern. Om vi inte erhåller försändelse med varorna i retur från dig kommer vi att arrangera upphämtning av varorna och kostnaden för upphämtningen kommer att debiteras dig.

Observera att du kan endast annullera ordern enligt direktiv 97/7/EC genom att ge oss formell skriftlig information om din annullering av order inom 14 dagar, antingen via vanligt brev eller via e-post.

Vår tjänst med gratis upphämtning är inte tillgänglig för annulleringar enligt direktiv 97/7/EC.

Returer och byten genom fri upphämtningsservice

Ett alternativ till att använda dig av reglerna under EU direktiv 97/7/EC är att du föredrar att använda vår tjänst för fri upphämtning av returer och byten. Du måste begära ditt returnummer under denna tjänst inom 14 dagar från mottagande av ditt paket och returnera inom 14 dagar från det att du fått ditt returnummer. Du erhåller då en återbetalning för varorna endast eller byte till en annan storlek av samma vara (under förutsättning att vi har storleken du önskar i lager).

Observera att vår fria upphämtningsservice inte är tillgänglig för beställningar som annulleras under reglerna för distanshandel direktiv 97/7/EC.

För mer information om returer och byten ber vi dig att studera “Returer och byten”.

Vår policy

Varor som returneras skall vara oanvända och med alla märkningar, förpackning etc i oförändrat skick. Returer som har skadats eller är smutsiga etc. kan komma att inte mottas som retur och returneras till di som kund. I det fall att en retur inte accepteras av seniortoo.se kan återbetalning komma att vägras.

Alla returer bör innehålla information om ett returnummer som du erhåller från oss. Om vi inte kan identifiera din retur genom att detta nummer finns bifogat försändelsen, kan vi komma att returnera paketet till avsändaren.

Fel på varan

Varor är felaktiga om de tas emot skadade eller om ett fabrikationsfel uppstår inom sex månader efter köpet. Observera att varor som är skadade till följd av normalt slitage inte anses vara felaktiga.

Om du vill byta en felaktig vara (i stället för att erhålla en återbetalning), tänk på att vi bara kan byta till samma produkt (med samma storlek om någon), i mån av tillgång. Om möjligt kommer vi att erbjuda att reparera defekta produkter. Om varan inte kan repareras eller samma vara inte är tillgänglig, har du rätt till full återbetalning. Observera att vi normalt begär att du sänder den felaktiga varan till oss.

Färgåtergivning

Vi har gjort allt vi kan för att visa produkternas färger så exakt som möjligt på vår webbplats. Eftersom bildskärmar och annan utrustning varierar kan vi inte garantera att din bildskärm återger färgerna korrekt.

Immateriellarättigheter

Din användning av webbplatsen och dess innehåll ger ingen rätt till dig i samband med någon upphovsrätt, mönsterskydd, varumärken och andra immateriella rättigheter eller material som hänför sig till innehåll (som beskrivs i avsnittet Innehåll nedan), inklusive seniortoo.se’s programvara och all HTML och annan kod på denna webbplats. Allt sådant innehåll, inklusive tredje parts varumärken, design och närstående immateriella rättigheter som nämns eller visas på denna webbplats är skyddade av nationella/internationella immateriella rättigheter och andra lagar samt internationella fördrag. Det är tillåtet att använda innehållet endast om det uttryckligen beviljats av seniortoo.se och/eller dess tredje parts licensgivare/licenstagare.

All reproduktion eller vidaredistribution av ovan angivna innehåll är förbjudet och kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Utan att begränsa ovanstående, kopiering och användning av ovan angivna material till en annan server, plats eller stöd för publicering, reproduktion eller distribution är uttryckligen förbjudet. Det är dock tillåtet att göra en kopia i syfte att visa innehåll för ditt eget personliga bruk.

Innehåll

I tillägg till de immateriella rättigheter som nämns ovan, ”Innehåll” definieras som all grafik, fotografier, inklusive alla bildrättigheter, ljud, musik, video, ljud eller text på denna hemsida. seniortoo.se försöker säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och fullständig. seniortoo.se lovar inte att seniortoo.se’s innehåll är korrekt eller felfritt. seniortoo.se lovar inte att de funktionella aspekterna av hemsidan eller seniortoo.se’s innehåll kommer att vara felfritt eller att denna webbplats innehåll eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi rekommenderar alltid alla användare av Internet att se till att de har uppdaterade antivirusprogram installerade. Genom att lägga till innehåll som exempelvis produktkommentarer, betyg etc. samtycker du till att vara ensam ansvarig för innehållet av all information du bidrar med. Du ger också seniortoo.se rätt att använda allt innehåll som du tillhandahåller för sina egna syften, inklusive nyutgivning i någon form eller användande i olika medier. Kommentarer kan modereras och det kan ta upp till 72 timmar innan de visas. seniortoo.se kontrollerar inte allt innehåll och ansvarar inte för tredje parts inlägg, kommentarer, betygsättning etc.

Om du har ett klagomål på något inlägg eller liknande vänligen sänd e-post till customercare@seniortoo.se. seniortoo.se förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande inte publicera eller ta bort någon kommentar inklusive sådana som man tror kan vara olagliga, kränkande, rasistiska eller ärekränkande, väcka hat eller risk för våld, skadliga för människor, institutioner, religioner eller människors privatliv, som kan skada minderåriga, innehåller personuppgifter, är skadliga för varumärken, patent och upphovsrättsskyddat material på webbplatsen, felaktigt använder mediet för att främja andra företag. Denna webbplats är tillgänglig för allmänheten, information som du betraktar som konfidentiell bör inte skickas till denna webbplats med risk för att publiceras på webbplatsen.

Kommersiell användning ej tillåten

Denna webbplats är för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte ändra, kopiera, överföra, distribuera, visa, reproducera, utföra, publicera, licensiera, kommersiellt nyttja, skapa härledda verk från, överföra eller sälja något av innehållet, programvara, produkter eller tjänster som finns på denna webbplats. Du får inte använda denna webbplats eller något av dess innehåll i kommersiellt syfte, inklusive all annonsering eller reklamintäktsgeneration på din egen webbplats.

Din aktivitet på Seniortoo.se

Du accepterar att du är personligt ansvarig för ditt användande av denna webbplats, och för alla dina aktiviteter samt kommunikation på eller i samband med denna webbplats. Om vi bestämmer att du är, eller har varit engagerad i förbjuden verksamhet, inte respekterat andra användare eller på annat sätt brutit mot TUS kan vi neka dig tillgång till denna webbplats tillfälligt eller permanent efter eget godtycke.

Tredjeparts webbplatser

Denna webbplats innehåller hyperlänkar och liknande som länkas till andra webbplatser eller resurser som drivs av andra än seniortoo.se, inklusive annonsörer. Vi har inte granskat alla de webbsidor som är länkade till vår webbplats och ansvarar inte för innehållet eller riktigheten i några sidor utanför vår webbplats. Vi är heller inte ansvariga för tillgängligheten till sådana externa webbplatser eller andra resurser, och vi rekommenderar inte samt är inte ansvariga eller ersättningsskyldiga, direkt eller indirekt, för din integritet eller innehållet på sådana webbplatser, inklusive (utan begränsning till) all reklam, produkter eller annat material eller tjänster på, eller tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Vidare är vi ej ansvariga för skada, förlust eller brott som påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på länkade externa webbplatser eller resurser.

Dina rättigheter som konsument

Du har enligt lag rättigheter som inkluderar:

1. Att produkter som du beställer från denna webbplats är av tillfredställande kvalitet, funktionsdugliga för det avsedda ändamålet och att de överrensstämmer med beskrivningen på den här webbplatsen.
2. Att en produkt som är felaktig åtgärdas av oss
3. Rättighet att annullera order av en produkt inom 14 dagar från den dag du mottog produkten och få full återbetalning även om varan inte är defekt. Inget som är skrivet i TUS är avsett att motsäga denna rättighet.

Gränserna för vårt ansvar

Om seniortoo.se bryter mot TUS kan vi endast hållas ansvariga för förluster som är direkta förluster och endast i de fall som hade kunnat rimligen förutses vid ett sådan brott. Förluster är rimligen förutsägbara när, till exempel övervägs av dig ch seniortoo.se vid tiden för din beställning och seniortoo.se skickar din order. Vi kan endast hållas ansvariga för en direkt förlust upp till ett värde om 175% av det totala värdet av din enskilda order.

Vi kan inte hållas ansvariga för förluster som inte är ett resultat av att vi brutit mot TUS eller oaktsamhet, indirekta förluster som är en sidoeffekt av den huvudsakliga förlusten eller skadan, och som inte varit rimligen förutsägbara av dig och oss ( till exempel fölust av vinst eller förlust av möjligheter )

Vi är heller ej ansvariga för misslyckande att möta några av våra åtaganden enligt TUS, där sådant misslyckande beror på händelser utanför vad vi rimligen kan kontrollera.

Kompensation

På vår begäran, samtycker du till att kompensera oss fullt ut, försvara oss och hålla oss seniortoo.se utan skada omedelbart vid vårt krav, våra tjänstemän, direktörer, agenter, koncernbolag, licensgivare och leverantörer, från och mot alla skulder, fordringar, utgifter, skador och förluster, inklusive advokatarvoden, som härrör från eventuella brott mot TUS av dig, inklusive användning av andra personer som finns på denna webbplats med hjälp av ditt Internet-konto som orsakas av ditt agerande eller passivitet.

Vårt förhållande

Du bekräftar och accepterar att inget joint-venture, partnerskap, anställning eller agentförhållande existerar mellan dig och seniortoo.se som ett resultat av TUS eller ditt användande av denna webbplats. Du accepterar att du inte får eller kommer att utge dig själv som en representant, agent eller anställd hos seniortoo.se, och vi kan inte hållas ansvariga för någon form av representation, handling eller underlåtenhet från din sida.

“NO WAIVER”

Om du bryter mot TUS och vi inte agerar emot dig, har vi fortfarande rätt att använda våra rättigheter och rättsmedel i vilken annan situation som helst där du bryter mot TUS.

Tillämplig lag

TUS tillsammans med alla våra policy’s och processer lyder under relevanta Schweiziska lagar, och behöriga domstolar i Schweiz har exklusiv jurisdiktion.